Komponenty

Komponenty

wkłady filtracyjne
Wkłady filtracyjne do mechanicznych filtrów narurowych determinują funkcjonalność całego urządzenia. Dzięki zastosowaniu dedykowanych wkładów wysokiej jakości, możliwe jest osiągnięcie znacznie lepszych efektów uzdatniania wody i wydłużenie czasu eksploatacji filtra. W ofercie dostępne są zarówno wkłady przeznaczone do konkretnych serii filtrów, jak i komponenty uniwersalne.
zawory sterujące
Zawory, zwane także głowicami sterującymi stanowią najważniejszy obok złoża komponent w centralnych stacjach uzdatniania wody. Odpowiadają za sterowanie wszystkimi etapami filtracji, także płukaniem złóż filtracyjnych. W ofercie dostępne sterowniki w wersji manualnej i automatycznej pochodzące wyłącznie od renomowanych producentów z branży filtracyjnej. W zależności od wybranego modelu, pozwalają na różne możliwości programowania.
zbiorniki ciśnieniowe
Wykonane z wysoce odpornej na zniszczenia żywicy epoksydowej, zbiorniki ciśnieniowe wypełnione są złożem filtracyjnym i stanowią jeden z ważniejszych elementów wszystkich stacji uzdatniania wody. W zależności od wybranego rozmiaru, zbiorniki stosowane są zarówno w domowych, jak i przemysłowych urządzeniach filtracyjnych. W ofercie dostępny także pełen zestaw niezbędnych akcesoriów.
złoża filtracyjne
Złoża filtracyjne przeznaczone do uzdatniania wody w zróżnicowanych procesach. Dobierane są na podstawie fizykochemicznej analizy wody, złoża zapewniają skuteczną pracę stacji uzdatniania wody. Rodzaj zastosowanego złoża determinuje docelowe przeznaczenie filtra do wody. W ofercie dostępne złoża: zmiękczające, odżelaziające i odmanganiające, multifunkcyjne, węglowe, sedymentacyjne i inne.
pompy dozujące
Pompy dozujące to urządzenia przeznaczone do rozprowadzania w instalacji wodnej wskazanej ilości cieczy, z jednoczesną kontrolą jej przepływu. Umożliwiają precyzyjne dawkowanie środków chemicznych do kondycjonowania wody o zróżnicowanym przeznaczeniu. Pozwalają dozować preparat w wybranym układzie: proporcjonalnym do przepływu wody lub z zachowaniem wskazanej dawki.