Komponenty do filtrów oczyszczających wodę

Proponujemy także szereg komponentów, które pozwalają prawidłowo oczyścić wodę przy wykorzystaniu filtrów narurowych i elementów zmniejszających twardość wody. Można powiedzieć, że komponenty są dopełnieniem procesu i umożliwiają jego właściwe przeprowadzenie. W ofercie znajduje się szeroki wybór komponentów, w skład których wchodzą:

  • wkłady filtracyjne,
  • zawory sterujące,
  • zbiorniki ciśnieniowe,
  • złoża filtracyjne,
  • pompy dozujące.

Komponenty

wkłady filtracyjne

Wkłady filtracyjne do mechanicznych filtrów narurowych determinują funkcjonalność całego urządzenia. Dzięki zastosowaniu dedykowanych, wysokiej jakości modeli jest możliwe osiągnięcie znacznie lepszych efektów oczyszczania wody i wydłużenie czasu eksploatacji filtra. W ofercie są dostępne zarówno wkłady przeznaczone do konkretnych serii filtrów, jak i komponenty uniwersalne.

zawory sterujące

Zawory, zwane także głowicami sterującymi stanowią najważniejszy obok złoża komponent w centralnych stacjach uzdatniania wody. Odpowiadają za sterowanie wszystkimi etapami filtracji, także płukaniem złóż filtracyjnych. Proponujemy sterowniki w wersji manualnej i automatycznej pochodzące wyłącznie od renomowanych producentów z branży filtracyjnej. W zależności od wybranego modelu pozwalają na różne możliwości programowania.

zbiorniki ciśnieniowe

Wykonane z wysoce odpornej na zniszczenia żywicy epoksydowej, zbiorniki ciśnieniowe są wypełnione złożem filtracyjnym i stanowią jeden z ważniejszych elementów wszystkich stacji oczyszczania wody. W zależności od wybranego rozmiaru zbiorniki mogą być stosowane zarówno w domowych, jak i przemysłowych urządzeniach filtracyjnych. W ofercie dostępny jest także pełen zestaw niezbędnych akcesoriów.

złoża filtracyjne

Złoża filtracyjne są przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń z wody w zróżnicowanych procesach. Są one dobierane na podstawie fizykochemicznej analizy wody, przy czym zapewniają skuteczną pracę stacji oczyszczania wody. Rodzaj zastosowanego złoża determinuje docelowe przeznaczenie filtra. W ofercie znajdują się złoża: zmiękczające, zmniejszające poziom żelaza i manganu, multifunkcyjne, węglowe, sedymentacyjne i inne.

pompy dozujące

Pompy dozujące to urządzenia przeznaczone do rozprowadzania w instalacji wodnej wskazanej ilości cieczy, z jednoczesną kontrolą jej przepływu. Umożliwiają precyzyjne dawkowanie środków chemicznych do kondycjonowania wody o zróżnicowanym przeznaczeniu. Pozwalają dozować preparat w wybranym układzie: proporcjonalnym do przepływu wody lub z zachowaniem wskazanej dawki.