Oczyszczanie wody przemysłowej – szeroki wybór rozwiązań

Oczyszczanie wody przemysłowej jest niezwykle ważne, gdyż pozwala zmiękczyć wodę, zmniejszyć poziom żelaza i manganu, ale też usunąć inne szkodliwe substancje. Uzyskanie jej odpowiednich parametrów pozwala bez obaw wykorzystywać ją w różnych procesach technologicznych, bez obaw o uszkodzenie urządzeń. Co proponujemy?

Zmiękczacze wody

W pełni zautomatyzowane zmiękczacze wody są przeznaczone m.in. do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych, instalacji grzewczych, obiegów chłodniczych i oczyszczania wody przed maszynami parowymi. Umożliwiają całkowite zmiękczenie wody do celów produkcyjnych lub technologicznych, także w przypadku ujęcia o bardzo wysokim stopniu twardości.

Filtry zmniejszające poziom żelaza i manganu

Przemysłowe urządzenia pozwalające zmniejszyć poziom żelaza i manganu wyróżnia wysoka skuteczność. Warto wiedzieć, że pierwiastki te w wysokich stężeniach mogą zagrażać zdrowiu i życiu. W ofercie znajdują się zarówno filtry z wbudowanym systemem wstępnego napowietrzania, jak i bez niego, dzięki czemu woda może zostać również oczyszczona w instalacjach korzystających ze zbiornika przeponowego lub przepływowego.

Lampy UV

Profesjonalne lampy UV mogą być stosowane również w przemyśle. Umożliwiają całkowite usunięcie z wody związków organicznych, bakterii i wirusów, dodatkowo powstrzymując ich dalsze namnażanie. Elementy te wzbogaciliśmy o wydajne promienniki, które gwarantują wysoką skuteczność dezynfekcji i długi czas działania.

Kolumny węglowe

Profesjonalne kolumny węglowe są przeznaczone do zastosowania w instalacjach przemysłowych, instytucjonalnych i zasilających. Na drodze adsorpcji pochłaniają rozpuszczony w wodzie chlor, substancje organiczne i inne szkodliwe związki chemiczne. Kolumny węglowe są stosowane zwykle w celu filtracji wody pitnej i poprawy jej walorów organoleptycznych.

Korekta chemiczna

Korekta chemiczna to szereg procesów mających na celu doprowadzenie wody do oczekiwanych parametrów (poprawę odczynu pH, zmniejszenie właściwości korozyjnych lub osadotwórczych), dzięki wprowadzeniu lub regularnemu dozowaniu dobranych wcześniej preparatów. W są dostępne zarówno urządzenia przeznaczone do dawkowania, jak i same środki chemiczne.

Odwrócona osmoza

Precyzyjne i wydajne systemy odwróconej osmozy są przeznaczone do stosowania w przemyśle. Filtracja przy zastosowaniu mikroporowatej membrany osmotycznej umożliwia uzyskanie wody o najwyższym stopniu czystości. Systemy odwróconej osmozy usuwają z wody wszystkie zanieczyszczenia, łącznie z niebezpiecznymi dla zdrowia mikroorganizmami: bakteriami i wirusami.

Demineralizacja wody

Proces demineralizacji wody polega na całkowitej redukcji stężenia rozpuszczonych w niej soli mineralnych, a co za tym idzie – zmniejszenia jej przewodności. Woda poddana demineralizacji może być wykorzystywana w ramach procesów produkcyjnych i technologicznych. Optymalna metoda demineralizacji dobierana jest na podstawie fizykochemicznej analizy wody.