Dla przemysłu

Dla przemysłu

filtry mechaniczne
Narurowe filtry mechaniczne przeznaczone do zastosowań przemysłowych cechuje trwała, odporna na trudne warunki pracy konstrukcja oraz wysoka odporność na zmiany ciśnienia w instalacji. Filtry mechaniczne skutecznie zatrzymują wszystkie zanieczyszczenia stałe, chroniąc pozostałe urządzenia w instalacji i gwarantując wodę wolną od wszelkiego rodzaju zawiesin.
zmiękczacze wody
W pełni zautomatyzowane zmiękczacze wody przeznaczone m.in. do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych, instalacji grzewczych , obiegów chłodniczych i uzdatniania wody przed maszynami parowymi. Umożliwiają całkowite zmiękczenie wody do celów produkcyjnych lub technologicznych, także w przypadku ujęcia o bardzo wysokim stopniu twardości.
odżelaziacze i odmanganiacze
Przemysłowe odżelaziacze i odmanganiacze centralne o wysokiej skuteczności. Umożliwiają usunięcie z wody związków żelaza i manganu, które w wysokich stężeniach mogą zagrażać zdrowiu i życiu. Nasza oferta obejmuje zarówno filtry z wbudowanym systemem wstępnego napowietrzania, jak i bez niego, dzięki czemu umożliwiają uzdatnianie wody w instalacjach korzystających ze zbiornika przeponowego lub przepływowego.
filtry wielofunkcyjne
Przemysłowe stacje wielofunkcyjne przeznaczone do jednoczesnego usuwania z wody kilku zanieczyszczeń jednocześnie. Usuwają żelazo, mangan i jon amonowy, dodatkowo eliminując związki organiczne i poprawiając barwę uzdatnianej wody. W pewnych przypadkach wielofunkcyjne stacje uzdatniania wody mogą być stosowane w ramach alternatywy dla odżelaziaczy i odmanganiaczy.
lampy UV
Profesjonalne lampy UV o zastosowaniu przemysłowym. Umożliwiają całkowite usunięcie z wody związków organicznych, bakterii i wirusów, dodatkowo powstrzymując ich dalsze namnażanie w instalacji wodnej. Dzięki zastosowaniu wydajnych promienników, oferowane lampy bakteriobójcze gwarantują wysoką skuteczność dezynfekcji godzin i długi czas działania.
kolumny węglowe
Profesjonalne kolumny węglowe przeznaczone do zastosowania w instalacjach przemysłowych, instytucjonalnych i zasilających. Na drodze adsorpcji pochłaniają rozpuszczony w wodzie chlor, substancje organiczne i inne szkodliwe związki chemiczne. Kolumny węglowe stosowane są zwykle w celu filtracji wody pitnej i poprawy jej walorów organoleptycznych.
korekta chemiczna
Korekta chemiczna to szereg procesów mających na celu doprowadzenie wody do oczekiwanych parametrów (poprawę odczynu pH, zmniejszenie właściwości korozyjnych lub osadotwórczych) dzięki wprowadzeniu lub regularnemu dozowaniu dobranych wcześniej preparatów. W naszej ofercie dostępne są zarówno urządzenia przeznaczone do dawkowania, jak i same środki chemiczne.
odwrócona osmoza
Precyzyjne i wydajne systemy odwróconej osmozy do zastosowań przemysłowych. Filtracja przy zastosowaniu mikroporowatej membrany osmotycznej umożliwia uzyskanie wody o najwyższym stopniu czystości. Systemy odwróconej osmozy usuwają z wody wszystkie zanieczyszczenia, łącznie z niebezpiecznymi dla zdrowia mikroorganizmami: bakteriami i wirusami.
demineralizacja wody
Proces demineralizacji wody polega na całkowitej redukcji stężenia rozpuszczonych w niej soli mineralnych, a co za tym idzie, także zmniejszenia jej przewodności. Woda poddana demineralizacji może być wykorzystywana w ramach procesów produkcyjnych i technologicznych. Optymalna metoda demineralizacji dobierana jest na podstawie fizykochemicznej analizy wody.