Dla domu

Dla domu

filtry mechaniczne
Mechaniczne filtry narurowe przeznaczone do usuwania stałych cząstek zanieczyszczeń, takich jak piasek, drobne kamienie, cząstki rdzy i zawiesiny. W zależności od zastosowanego mikronażu wkładu, filtry zatrzymują cząstki mechaniczne o wskazanej wielkości. Zaleca się stosowanie filtrów mechanicznych na początkowym etapie instalacji wodnej w celu ochrony domowych urządzeń AGD, filtrów i stacji uzdatniania wody.
zmiękczacze wody
Centralne zmiękczacze wody umożliwiają całkowitą redukcję twardości i skutecznie radzą sobie z problemem osadów na armaturze, naczyniach i domowych sprzętach AGD. W ramach oferty dostępne są zmiękczacze kompaktowe, a także dwuczęściowe zmiękczacze wody o większych pojemnościach. Wszystkie urządzenia wyposażone zostały w głowice sterujące najwyższej jakości.
odżelaziacze i odmanganiacze
Problem podwyższonego stężenia związków żelaza i manganu dotyka zazwyczaj gospodarstw domowych, korzystających ze studziennego ujęcia wody. Zastosowanie odżelaziaczy i odmanganiaczy pozwala na całkowite usunięcie niepożądanych związków i wszystkich ich następstw, takich jak rdzawe osady i nieprzyjemny zapach wody. Filtry odżelaziające są oszczędne i niemal bezobsługowe.
filtry wielofunkcyjne
Wielofunkcyjne stacje uzdatniania wody to centralne filtry montowane na głównym przyłączu wody w domu, umożliwiające usunięcie kilku rodzajów zanieczyszczeń w ramach jednego procesu filtracji na drodze wymiany jonowej. Dzięki zastosowaniu stacji wielofunkcyjnych możliwe jest usunięcie z wody żelaza, manganu i jonu amonowego, a także redukcja stopnia twardości wody.
lampy UV
Bakteriobójcze lampy UV to urządzenia przeznaczone do usuwania z wody wszystkich mikroorganizmów, szkodliwych wirusów i bakterii. Dzięki emisji światła ultrafioletowego o określonej długości skutecznie eliminują, a dodatkowo zatrzymują namnażanie drobnoustrojów w instalacji wodnej. Lampy bakteriobójcze przeznaczone są przede wszystkim do uzdatniania wody ze studni.
kolumny węglowe
Niezwykle funkcjonalne filtry centralne uzdatniające wodę za pomocą adsorpcji na silnie porowatym złożu węglowym. Zapewniają skuteczną poprawę smaku, zapachu i barwy filtrowanej wody. Zalecane do stosowania w przypadku wody o niekorzystnych walorach organoleptycznych, której skład nie zagraża jednak zdrowiu. Kolumny filtracyjne dostępne są w różnych rozmiarach.