Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda w kranach powinna być bezpieczna dla ludzkiego zdrowia. Co to konkretnie oznacza? Że ilość pasożytów i organizmów chorobotwórczych oraz substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego w wodzie z kranu nie może przekraczać liczby stanowiącej potencjalne zagrożenie. Dlaczego badanie wody jest tak ważne? Ile trzeba za nie zapłacić?

Kiedy koniecznie zbadać wodę?

Wodę należy badać z dwóch powodów. Po pierwsze w trosce o nasze zdrowie. Po drugie, ze względu na użytkowany sprzęt domowy, który wymaga odpowiednich warunków eksploatacji. Producenci podają często w specyfikacjach, jaka musi być np. twardość wody, która pozwoli na bezawaryjną pracę sprzętu. Czysta woda jest bezbarwna, klarowna i nie ma zapachu. Wszelkie zmiany barwy mogą być wywołane przez rozpuszczone związki chemiczne pochodzące ze ścieków, substancje organiczne przedostające się z gleby, związki żelaza i zakwity. Konieczność profesjonalnego zbadania wody pojawia się nie tylko, gdy ma ona niepokojący kolor i zapach. Badania trzeba zlecić w sytuacji, gdy po skorzystaniu z wody pojawia się podrażnienie skóry, gdy pozostawia rdzawe ślady na przyborach sanitarnych lub praniu oraz nalot na armaturze lub naczyniach, a także w przypadku zatrucia lub innych niepokojących objawów. Regularnym badaniom należy poddać wodę, jeśli korzystają z niej dzieci, osoby starsze lub chore, o obniżonej odporności.

Co obejmuje badanie wody?

Podczas badania wody określa się kilkanaście wskaźników, a następnie porównuje się je z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu. Jeśli któryś jest przekroczony, wodę należy uzdatniać. Podczas badania wody sprawdza się jej barwę, mętność oraz zapach. Ponadto sprawdzane są parametry fizykochemiczne wody, między innymi odczyn pH, jej twardość oraz zawartość w wodzie żelaza, manganu, azotanów, jonów amonowych i chlorków. Podczas badania stanu bakteriologicznego wody, określa się obecność w wodzie różnych grup bakterii. Koszt analizy wody zależy od zakresu badań. Szczegółowy koszt badania wody na ogół zależy od jego rodzaju, a także od zakresu oznaczanych parametrów. Koszt pełnej analizy wody to wydatek rzędu kilkuset złotych.

Uzdatnianie wody

Wykonanie badań wody jest początkiem do określenia odpowiedniej metody do jej filtrowania. Aby dobrać urządzenie, które poprawi jakość wody, warto skorzystać z pomocy fachowca. Osoby pracujące w firmach zajmujących się dystrybucją urządzeń do uzdatniania, takich jak Aqua Partner, idealnie dopasują sprzęt niezbędny do uzdatniania wody, kierując się możliwościami finansowymi klienta oraz jego oczekiwaniami.