Woda jest niezbędna do życia i codziennego niezakłóconego funkcjonowania. Używamy jej do picia, przygotowywania potraw, prania, ale też w procesach przemysłowych. W każdym z tych przypadków woda powinna być czysta i spełniać obowiązujące w Polsce normy jakości.

Na czym polega analiza wody?

Analiza wody pozwala ocenić jakość wody oraz wybrać optymalną technologię i bardziej efektywny sposób uzdatniania wody. Choć badanie kosztuje kilkaset złotych, to koszty te szybko się zwracają, gdyż oszczędzimy na zakupie wody butelkowej do picia, a sprzęty zamontowane w kuchni czy łazience będą działać efektywniej.

Podczas oceny wody bierze się pod uwagę kilka wskaźników jak wskaźniki organoleptyczne, fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Ocenę jakości wody dokonuje się w oparciu o obowiązujące rozporządzenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do picia. Ocenie podlega barwa, zapach, mętność, temperatura, twardość, zawartość żelaza i azotanów, zawartość tlenu, chlorku oraz siarczanów. Istnieje wiele metod badania oraz określania jakości wody pod kątem fizykochemicznym. Metoda fotometryczna pozwala ocenić stężenie substancji w roztworze na podstawie różnicy barwy próbki. W celu uniknięcia błędu, w badaniu wykorzystuje się trzy próbki wody, a do każdej z nich dodaje się inny odczynnik. Wszystkie próbki poddawane są ocenie spektrofotometrze. Inna metoda – kolorymetryczna odbywa się do momentu przełamania, czyli widocznej zmiany barwy próbki wody. Pozostałe metody wykorzystywane w analizie wody to: przewodność wody, badanie odczynu pH wody, badanie barwy oraz mętności. Dzięki przeprowadzeniu badania wody unikniemy w przyszłości niechcianych problemów ze zdrowiem, a nasze urządzenia jak ekspresy do kawy, zmywarki do naczyń czy krany będę funkcjonować znacznie dłużej.

Czy analizę wody można przeprowadzić samodzielnie?

Na rynku dostępne są specjalne zestawy kolorymetryczne umożliwiające przeprowadzenie samodzielnego badania wody. Należą do nich kropelkowe testery twardości wody i paskowe testery twardości wody. Można dzięki nim zmierzyć prawie każdy parametr wody w domy, ale jest to mało opłacalne, ponieważ nie dają one tak precyzyjnych wyników, jak badanie przeprowadzone w laboratorium. Poza tym cena odczynników też jest wysoka, co sprawia, że samodzielne badanie jest naprawdę drogie. Profesjonalna, dokładna analiza wody w laboratorium w przypadku gospodarstwa domowego pozwoli dobrać odpowiednie urządzenia filtracyjne i cieszyć się dobrej jakości wodą zarówno do picia jak i gotowania.